Kerkraads Symfonie Orkest - Kerkrade

ONS SEIZOEN 2018-2019:

Nieuwjaarsconcert 4 januari 2019, 20.00 uur

Aan het Nieuwjaarsconcert van VRIJDAG 4 JANUARI 2019, aanvang 20.00 uur zullen de toppers van ons midzomernachtconcert Kim Savelsbergh en Karin Strobos wederom hun medewerking verlenen.  Ook het balletduo Vilja uit Antwerpen verleent medewerking. Marjolein Heijltjes presenteert het concert . Het programma bestaat uit (Weense) nieuwjaarsklanken.  Luister hier naar de aria Mira o Norma van Bellini door Kim en Karin.

Bellini - Mira o Norma.mp3 (9.7MB)

 Het concert vindt plaats in het Parkstad Limburg Theater Kerkrade. Kaarten zijn o.m. verkrijgbaar via de kassa van Parkstad Limburg Theaters. Leden van de vriendenkring en de club van 60 kunnen kaarten bestellen via het secretariaat van de vriendenkring: rolffrantzen@kpnmail.nl;    De entree bedraagt € 17,50;

vasteloavendskonzeëten 2019

Op donderdag 21 en 22 februari 2019 de Vasteloavendskonzeëten, aanvang 20.11 uur vinden in het Theater Kerkrade de traditionele vasteloavendskonzeëten plaats. Kaarten zijn verkrijgbaar via de kassa van Parkstad Limburg Theaters. Leden van de vriendenkring en van de club van 60 kunnen kaarten bestellen via het secretariaat van de vriendenkring: rolffrantzen@kpnmail.nl