Kerkraads Symfonie Orkest - Kerkrade

ANBI-gegevens

Het KSO is een Algemeen Nut Beogende Instelling(ANBI).
In verband hiermee zijn op deze pagina de gegevens van de vereniging te vinden die in het kader van de ANBI-voorwaarden op de website moeten worden gepubliceerd, althans voorzover die gegevens niet zijn vermeld op andere pagina's van de website.

KSO rekening 2018 tbv ANBI.pdf (97.7KB)

Ons privacybeleid

Het KSO hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het KSO houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

privacy beleid KSO 24-5-2018.pdf (39.2KB)